Psykologkontoret i Holmestrand

 

 

Terapi er endring.

Mange av oss opplever at vi har områder i livet som vi strever mye med, faktisk så mye at vi har lyst til å forandre oss sånn at vi takler det bedre. Dette er vi ofte bevisste på.

Vår evne til å endre oss og tilpasse oss nye betingelser, er en viktig del av vår overlevelse. Vi benytter den når vi lærer oss nye strategier, nye atferdsmønstre og nye ferdigheter for å tilpasse oss nye krav som omgivelsene stiller.

 

Evnen til å tilpasse seg brukes bevisst i terapi.

Vi lærer nye strategier og ferdigheter for å håndtere situasjoner der vi er blitt stående fast med våre mestringsstrategier og ikke helt skjønner hvordan vi skal komme oss ut av det - og videre.

Noen ganger har vi utviklet så ineffektive strategier og mønstre at vi blir psykisk syke.

 

Terapi er en læringsprosess der vi endrer oss selv.

Endring skjer i samarbeid med psykolog eller i egenterapi, for å få en bedre tilpasning, avhengig av hva vi ønsker å oppnå.

Webdesign © 2013 Andebu Web og IT